өргөн хүрээтэй дугуй хөрөө нунтаглах машиныг тохируулна