технологийн өндөр эрчим хүчний бөмбөгийг тээрэмдэх