карьер хэрхэн бүрэн дүүрэн чулууг бутлах ажиллагаа явуулдаг вэ