кальцийн карбонатын үйлдвэрлэлийн шугамыг худалдан авах