эдийн засгийн үйл ажиллагааны нөлөөллийн бутлуур үйлдвэрлэгч