нүүрс баяжуулах үйлдвэрт эрдэм шинжилгээний ажлуудыг тооцоолох