нүүрсний ил уурхайд зориулсан тоосгоны үйлдвэрийн нүүр