шохойн чулууг материаллаг цементээр яагаад хэрэглэх вэ