чулууг бутлах нь таны худалдаанд хэрэглэгдэх болно