бөмбөгийг тээрэмдэх тоног төхөөрөмж суурилуулах хугацаа