уул уурхайн тоног төхөөрөмжийг нэгтгэсэн арабын ялгарал