5-р ангийн 6 цементийг цементийн үйлдвэрт ашигладаг