данка дахь алтны биеийн тамирын төлбөрийн төлөвлөгөө