нүүрсний тээвэрлэлт хийх аюулгүй ажиллагааны гарын авлага