алтны хөрсний тусгаарлах зориулалттай тоног төхөөрөмж