малайз улсад хамгийн сайн ил уурхайн тэсэлгээний хийц загвар