цементийн тээрэм ба урт хугацааны шинжилгээний удирдамж