ил уурхайн олборлолтын техник эдийн засгийн үндэслэл