сонирхогчдын ашигт малтмалын нунтаглах тоног төхөөрөмж