тэргэнцэртэй түрээсийн дамжуулагч соронзон тусгаарлагч