фосфатын чулуулаг баяжуулах үйлдвэр болон химийн боловсруулалтыг нэмэгдүүлэх