мск-ийн уул уурхайн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн