доломит боловсруулах үйлдвэрийг монгол улсын дизайн