илүү үр нөлөө бүхий бутлуурыг үйлдвэрлэгч шилдэг үйлдвэрлэгч