төмрийн хүдрийн өрөмдлөгийн зориулалтын өрмийн хэмжээ