үнсийг боловсруулахад их хэмжээний тээрмийн нөлөө үзүүлдэг