зэсийн эрүү бутлуурын харьцааны бүтээгдэхүүний хэмжээ