дулааны цахилгаан станцын тээрэм боловсруулах үйл ажиллагаа