нүүрсний уурхайн тоног төхөөрөмжийн элэгдлийн түвшин