нигерийн засгийн газар уул уурхайн салбарт оролцдог