уул уурхайн шинэчлэлийн тоног төхөөрөмжийн ач холбогдол